Verslag vrijwilligersdag Volgermeer 2016

Op zaterdag 15 oktober 2016 vond de negende vrijwilligersdag op de Volgermeer plaats. Bijna dertig vrijwilligers droegen hun steentje bij aan de natuurontwikkeling op dit bijzondere gebied, voormalige stortplaats van de gemeente Amsterdam en nu de parel van Waterland genoemd. De groep (van jong tot oud) kon werken aan:

Schoonmaken stenenrand

Aan de oostkant van de Volgermeer bevindt zich een rand van stenen. Deze plek is speciaal aangelegd voor de ringslang, maar is de afgelopen jaren geheel overwoekerd. Dankzij het harde werk van de vrijwilligers is de plek weer helemaal schoon.

 

 

Rietmonitoring

In enkele sawa’s is het riet geïnventariseerd: er is gekeken naar de bedekking ven het riet en stengeldichtheid. Een precies werkje dat nuttige informatie oplevert over de aangroei van riet, nodig voor de veenontwikkeling.

 

Voor het hele verslag klik onderstaande link. 

Verslag Vrijwilligersdag Volgermeer 2016