30 Jaar Burgerkomitee Feest

Op 22 April was er een feest ter gelegenheid van de afronding van de sanering van de Volgermeer, die meer dan dertig jaar heeft geduurd. Voor de omwonenden betekent dit het einde van vele roerige en spannende jaren en het begin van een nieuw tijdperk. Men kan nu het gebied weer op om te wandelen, te fietsen en van de rust en het uitzicht te genieten.

Tijdens de opening van de Volgermeerpolder op 19 April 2011 is door ZKH Prins Willem Alexander het standbeeld: ‘de Veenarbeider’ onthuld. Het beeld is gemaakt in opdracht van het Burgerkomitee ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan, door Heleen Levano en het vormt een blijvende herinnering aan de mensen die in de vorige eeuw op de Veenderij Zunderdorp hebben gewerkt.

Opening Volgermeer

Foto Ad Snelderwaard