Vrijwilligers

De Volgermeer is nu weer van en voor de omwonenden. We nodigen omwonenden en geïnteresseerden met ideeën te komen voor projecten of activiteiten. We denken aan het organiseren van excursies,  educatieve of kunstzinnige activiteiten.  Maar denk ook aan het helpen bij het beheer, inventariseren van de natuur (vogels, planten). Laat ons uw idee weten, en stuur een mail naar: info@volgermeer.nl

Vrijwilligersdag 14 April 2012 (zie ook fotoboek (rechter kolom website))