Vrijwilligers

De Volgermeer is nu weer van en voor de omwonenden. We nodigen omwonenden en geïnteresseerden met ideeën te komen voor projecten of activiteiten. We denken aan het organiseren van excursies,  educatieve of kunstzinnige activiteiten.  Maar denk ook aan het helpen bij het beheer, inventariseren van de natuur (vogels, planten). Laat ons uw idee weten, en stuur een mail naar: info@volgermeer.nl

Vrijwilligersdag 14 April 2012 (zie ook fotoboek (rechter kolom website))

 

Vrijwilligersdag oktober 2018 (vogelkijkwand)

 

Op 13 oktober vond weer een vrijwilligersdag op de Volgermeerpolder plaats. De dag was zeer geslaagd. Er waren verschillende activiteiten waar de vrijwilligers aan deel konden nemen zoals het verwijderen van reuzenberenklauw, het aanbrengen van paaltjes en lint om vogelvraat in de pilotsawa’s te beperken, het verwijderen van jonge elzen- en wilgenopslag en het realiseren van een vogelkijkwand met Stadshout Amsterdam!

 

Figuur 3. Links de opbouw van de vogelkijkwand door Stadshout Amsterdam en de vrijwilligers en rechts het verwijderen van jonge elzenopslag uit een drooggevallen sawa.

 

De opkomst was met circa 30 personen weer goed te noemen, evenals het weer. Er werd in verschillende groepjes hard gewerkt en met resultaat. Kom gerust een kijkje nemen door de wand en bewonder al die verschillende vogels die op de Volgermeerpolder leven.