Proef de natuur

INLEIDING
In dit rapport staat het onderzoek beschreven over de eetbare wilde
plant, de Grote Lisdodde. Het onderzoek is erop gericht erachter te
komen wat de diverse toepassingen zijn bij de teelt van de Grote
Lisdodde. Lisoddde is kandidaat gewas bij de zoektocht naar natte
teelten. Natte teelten zijn belangrijk om op termijn het verdwijnen
van de veenbodem te stoppen. Op de Volgermeer komt de plant
voor als veenvormer. Omdat de bodemkwaliteit van de afdeklaag
van de Volgermeer 100% gegarandeerd vrij is van vervuiling, is hier
Lisdodde voor consumptie geoogst. Het onderzoek zal uitwijzen,
doormiddel van een panel, welke toepassing van het gewas het best
aanslaat. Het onderzoek is door middel van deskresearch gedaan.
Ook is er een evenement georganiseerd waarbij de bezoekers, het
panel, een oordeel kunnen geven over o.a. het kandidaat gewas, de
Grote Lisdodde. Het evenement was op de Volgermeerpolder
waarbij er verschillende hapjes geproefd konden worden. Al deze
verschillende hapjes waren gemaakt van eetbare wilde planten en
konden beoordeeld worden door het panel

www.volgermeer.nl/bestanden/bestanden/proef%20de%20natuur.pdf