Turfwinning

In de Volgermeer – toen Veenderij Zunderdorp – werd tussen 1920 en 1955 turf gewonnen door de oude veenbodem af te graven en te drogen op legakkers.  Dat gebeurde met de baggermachine.

Per schip werd de turf via de sluis onder de Veenderijbrug afgevoerd naar de stad en de dorpen in de omgeving. Turf was in die tijd een belangrijke brandstof.

Verveender Arie Stolk aan het werk, rond 1930.


 

Door de grootschalige turfwinning ontstond een waterrijk gebied met diepe ‘petgaten’ (tot vier meter diep) tussen smalle veenstroken, de voormalige legakkers.