Deze  website bevat  alle informatie over de Volgermeer vlakbij Broek in Waterland. De Volgermeerpolder  is het grootst vervuilde gebied in Nederland, dat nu na sanering weer toegankelijk is. Deze site is een initiatief van de Stichting  Burgerkomitee Volgermeer.  De stichting komt sinds 1980 op voor de belangen van omwonenden.

Onderhoudswerk boezemkade Burkmeer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Een groot deel van

Volgermeerpolder weer van de vogels

Volgermeerpolder weer van de vogels Het voorjaar begint weer. De Volgermeerpolder krijgt op veel pl

Onderzoek aan dam in Centrale Watergang

Op 19 februari 2018 zal de firma van Dijk onderzoek en veldwerk verrichten aan de dam bij het sluisj