Deze  website bevat  alle informatie over de Volgermeer vlakbij Broek in Waterland. De Volgermeerpolder  is het grootst vervuilde gebied in Nederland, dat nu na sanering weer toegankelijk is. Deze site is een initiatief van de Stichting  Burgerkomitee Volgermeer.  De stichting komt sinds 1980 op voor de belangen van omwonenden.

Dertiende vrijwilligersdag Volgermeer

Vrijwilligersdag Volgermeer 13 oktober 2018 Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert het Burgerkom

Dertiende vrijwilligersdag Volgermeer

Vrijwilligersdag Volgermeer 13 oktober 2018 Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert het Burgerkom

Onderhoudswerk boezemkade Burkmeer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Een groot deel van