Beschrijving Volgermeer

De Volgermeerpolder staat bekend als het grootst vervuilde stuk Nederland. Dat nu na sanering weer toegankelijk is. De Volgermeer ligt in de gemeente Amsterdam aan de uiterste noordgrens tegen Broek in Waterland (gemeente Waterland). 

Aan de oostkant ligt de Poppendammerweeren, een agrarisch gebied. Ten westen ligt de lager gelegen Burkmeer (53 hectare groot).

De Volgermeerpolder is ruim 100 hectare groot, zie projectie op Amsterdam. Het gebied is tot februari 1981 als stortplaats gebruikt voor de gemeente Amsterdam. Het ligt midden in het beschermd gebied ‘Landschap Waterland’, dat door het Rijk is aangewezen als beschermd landschap en natuurgebied. Landschap Waterland  is een veeteeltgebied met droogmakerijen. Naast een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft het landschap Waterland ook een belangrijke agrarische functie.