Recreatie

De Volgermeer is lang ontoegankelijk geweest. Nu vormt het een schakel in het netwerk van paden en routes voor fietsers, wandelaars, ruiters en kanovaarders in Waterland. Het fietspad vormt een nieuwe verbinding tussen Broek in Waterland en Amsterdam-Noord. De oude ophaalbrug (Veenderijbrug), het sluisje aan de Galggouw, de brede watergang, die de afvoer van turf, en later de aanvoer van vuil, mogelijk maakten, zijn hersteld. Deze historische elementen hebben nu een nieuwe betekenis. Ze verbinden het nieuwe Volgermeerlandschap met het historische landschap van Waterland.

 
 
 
 
 
 
 

Recreatie kaart

Overzichtskaart