Toezicht

Stadsdeel Noord is verantwoordelijk voor de infrastructuur, de openbare orde en houdt toezicht op de Volgermeer.  Daar hoort bij het onderhoud van de paden, het bijhouden van het openbaar groen, en optreden bij overlast. Voor meldingen en/of klachten over de handhaving en openbare ruimte kunt u contact opnemen met Stadsdeel Noord of bel Politie 0900-8844

Toegangsborden bij Ingang