Contact

Burgerkomitee

Per e-mail:

Informatie
Geslacht: *
Voorletters:
Tussenvoegsels en
achternaam: *
Straat en Huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
Bericht:

Bureau Nazorg

De gemeente Amsterdam heeft een nazorg organisatie voor bodemsaneringsprojecten in de gemeente Amsterdam opgericht.
Contactpersoon is Arie Blom 020-2544151

Stadsdeel Amsterdam Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de infrastructuur en inrichting, en draagt ook zorg voor de handhaving.
Contactpersoon:  Truda Massop, [E-mailadres onder voorbehoud]