Amsterdam wil grond op vuil in Volgermeerpolder

14-11-1998

Amsterdam wil af van de klassieke sanering van de Volgermeerpolder met
damwanden. Wethouder R. Grondel (milieu) vindt het beter om het vuil af te
dekken met een laag schone grond en het grondwater langdurig te blijven
controleren. Volgens hem kan op de schone laag weer worden gewandeld en
gefietst. Zelfs de vestiging van een boerenbedrijf sluit hij niet uit.
Van onze verslaggever
Marc van den Broek
AMSTERDAM
Grondel (GroenLinks) heeft het college deze week achter zich gekregen voor de
nieuwe aanpak van de Volgermeerpolder. Amsterdam gaat bij het ministerie van
Milieubeheer vragen of het ermee wil instemmen.
De gemeentelijke milieudienst zegt dat de nieuwe aanpak veel voordelen heeft. De
kans is klein dat vervuiling zich in de omgeving verspreidt, zegt J. Cleij,
hoofd van de Milieudienst. 'We hebben een monster van het grondwater genomen op
een plaats waar je verwacht dat vervuiling naar buiten komt. Er is niks
gevonden.' Cleij vindt echter dat er meer onderzoek moet komen.
De laatste jaren was het saneren van grote stortplaatsen synoniem met inpakken.
Om de belt gaan diepe damwanden de grond in, die verhinderen dat het gif uit de
belt zich verspreidt. Op het vuil komt schone grond. Het regenwater dat in de
belt sijpelt, wordt weggepompt en gezuiverd.
De Diemerzeedijk bij Amsterdam wordt nu op deze wijze gesaneerd. Eerder
onderging het Griftpark in Utrecht een soortgelijke opknapbeurt. De
Diemerzeedijk omvat de duurste sanering van Nederland. De operatie kost 265
miljoen.
De Volgermeerpolder, een oude stortplaats van Amsterdam waar tot eind jaren
zestig tonnen chemisch afval zijn gestort, waaronder de giftige dioxines, zou op
een soortgelijke manier worden ingepakt voor 230 miljoen gulden. Omdat de polder
niet tussen woonwijken ligt, kwam het rijk in 1996 met het plan de belt af te
dekken met vervuilde grond. Die hoefde dan niet naar een stortplaats, wat 70
miljoen gulden zou schelen.
Maar het plan stuitte op verzet. De omwonenden, bewoners van Broek in Waterland,
kregen de kriebels van de gedachte om de de belt te heropenen voor vuile grond.
De milieudienst ging tandenknarsend akkoord met de oplossing om damwanden te
slaan, geeft Cleij toe. Er waren eind 1996 nieuwe inzichten over de verspreiding
van vervuiling. De stoffen in de belt blijken zich goed te hechten aan
bodemdeeltjes en komen niet of nauwelijks in het grondwater terecht. Het lijkt
voldoende om het vuil af te dekken. Cleij: 'Het grondwater moet in de gaten
worden gehouden. Als de vervuiling ontsnapt, moeten we zuiveren.'
Grondel verwacht steun van de omwonenden, want het afdekken van de belt met
vervuilde grond is van de baan. In plaats van 2018 kan het hoofdstuk Volgermeer
in 2006 worden afgesloten. 'We zullen de bewoners ervan moeten overtuigen dat
damwanden voor hun veiligheid niet nodig zijn.'
De nieuwe saneringsvariant kost ongeveer 150 miljoen gulden. Wat de kosten
betreft ontlopen de varianten met of zonder damwand elkaar niet veel, omdat er
in de situatie zonder damwanden geen voordeel valt te behalen door vervuilde
grond te gebruiken als afdeklaag.
De Volgermeerpolder is nu een bultje in een vlak veenweidegebied. Er groeien
bomen. Volgens het nieuwe plan wordt het veenweidegebied zo goed mogelijk
hersteld. Er komt een afdeklaag van schone grond, met een dikte van 50 tot 100
centimeter. Daarboven komt een laag met dezelfde eigenschappen als de bovengrond
van de omliggende weilanden. Er worden sloten gegraven die aansluiten op het
bestaande patroon.
Grondel: 'Als het werk klaar is, gaan de hekken weg. Mensen kunnen er weer
wandelen en fietsen. Boeren zijn welkom om er hun koeien of schapen te laten
grazen. Maar de vraag is of er boeren zijn die dat willen, gezien het verleden
van het terrein.'
Het plan om de Diemerzeedijk in te pakken met damwanden, blijft intact. Grondel:
'Misschien dat we over twintig jaar zeggen, met de kennis van dan: het was niet
nodig geweest.'

Bron: Het Parool
Auteur: MARC VAN DEN BROEK