Actueel

Deze  website bevat  alle informatie over de Volgermeer vlakbij Broek in Waterland. De Volgermeerpolder  is het grootst vervuilde gebied in Nederland, dat nu na sanering weer toegankelijk is. Deze site is een initiatief van de Stichting  Burgerkomitee Volgermeer.  De stichting komt sinds 1980 op voor de belangen van omwonenden.

Zeer zeldzame kranswiersoort aangetroffen in Volgermeerpolder

24 september 2019, P.J. Westendorp   Tijdens de bemonstering van waterplanten in augustus 201

12 oktober Vrijwilligersdag Volgermeer

 Vrijwilligersdag Volgermeer 12 oktober 2019 Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert het Burge

Tijdelijke afsluiting ivm definitieve Inrichting Volgermeer

In het kader van de definitieve inrichting van de Volgermeer vinden van 4 t/m 29 maart 2019 werkzaam