Verslag informatie avond dioxines op Volgermeer

26-7-2023

Op woensdag 19 juli 2023 organiseerde de gemeente Amsterdam in het Broekerhuis een informatieavond over het jaarlijkse grondwateronderzoek in de Volgermeerpolder. Bij het recente onderzoek zijn zeer kleine hoeveelheden dioxines aangetroffen. Op verzoek van het Burgerkomitee zijn het onderzoek, de risico’s voor de volksgezondheid en de vervolgstappen toegelicht.

Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het RIVM en de GGD zijn de risico’s voor de volksgezondheid zo klein dat er geen aanleiding is om maatregelen te nemen. Toch laat de gemeente Amsterdam – zelfs bij deze zeer kleine hoeveelheden – onderzoeken waar de stoffen vandaan komen.

Zorgen uit de omgeving

Tijdens de avond is aandacht gegeven aan de zorgen die er leven in de omgeving. De GGD is ingegaan op de volksgezondheid en heeft aangegeven dat de aangetroffen hoeveelheden dioxine geen risico vormen voor de volksgezondheid. Ook op de website van het RIVM staat informatie over dioxine in Nederland.

Op de avond werden ook andere zorgen geuit, zoals bodemdaling van de Volgermeerpolder. Ook is aandacht besteed aan de hekken op de Volgermeerpolder, waarover wij op deze site al eerder een bericht plaatste. De hekken zijn geplaatst rondom kapotte gascondensputten die in de komende weken worden hersteld.

Vervolg

Er is extra onderzoek gestart om te onderzoeken waar de dioxine vandaan komt. In augustus worden hiervan de resultaten verwacht. De resultaten en vervolgstappen worden met het Burgerkomitee besproken. Bewoners in de omgeving worden per brief op de hoogte gebracht. De gemeente Amsterdam organiseert een nieuwe informatieavond wanneer er behoefte aan is of wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven.

Jaarlijkse informatiebijeenkomst

Tijdens de avond is ook de afspraak gemaakt om samen met het Burgerkomitee te onderzoeken om de communicatie naar bewoners te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar een jaarlijks informatiemoment met bewoners. Ook wordt onderzocht om de publicatie van onderzoeksresultaten toegankelijker te maken. Op dit moment zijn deze publicaties voor iedereen toegankelijk op de website van de omgevingsdienst Noordzeekanaal: https://odnzkg.nazca4u.nl (klik op rapportage).

Vragen

  • Informatie over dioxine staat op de website van de RIVM: rivm.nl/dioxine
  • Voor vragen over de volksgezondheid kunt u terecht bij de GGD: 020 555 5911
  • Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de gemeente Amsterdam: Ariënne Henstra, arienne.henstra@amsterdam.nl