Onderhoud condensputten Volgermeerpolder

17-7-2023

Na controle door de gemeente Amsterdam blijken enkele van de 81 condensputten in de Volgermeerpolder beschadigd. Hierdoor komen er methaangassen vrij. Doordat de methaangassen vervliegen in de lucht, is er geen risico voor de volksgezondheid. In de komende weken repareert de gemeente de putten. In de tussentijd staan er hekken om de kapotte putten. De hekken rondom de condensputten hebben niks te maken met de zeer kleine hoeveelheden dioxine die onlangs zijn aangetroffen in de Volgermeerpolder.

Informatieavond

Komende woensdag 19 juli om 20.00 uur vindt in het Broekerhuis een informatieavond plaats. De gemeente informeert bewoners over het onderzoek naar dioxines in de Volgermeerpolder. Ook wordt een toelichting gegeven over de hekken die zijn geplaatst rondom de condensputten.

Sanering Volgermeerpolder

De Volgermeerpolder werd tot februari 1981 als stortplaats voor huisvuil en chemisch afval gebruikt. Al meer dan 10 jaar geleden is de sanering van de Volgermeerpolder afgerond. De stortplaats ligt ingebed in de oude veenbodem. Het afval is niet verwijderd maar bedekt met folie en dikke lagen grond en water, zodat contact met gifstoffen in de bodem wordt uitgesloten.

Omdat onder het folie allerlei gasprocessen ontstaan, is een systeem aangelegd om dat op te vangen. Via buizen wordt het gas afgevoerd via gasverzamelputten. Bij de jaarlijkse controle zijn hier geen problemen geconstateerd. Wel blijken enkele van de 81 condensputten beschadigd. Deze condensputten voorkomen dat water de buizen blokkeren. De putten worden in de komende weken gerepareerd.