Intro

De Volgermeer is een natuurgebied van ruim honderd hectare groot gelegen aan de noordkant van Amsterdam tegen Broek in Waterland aan. De Volgermeer is ontstaan uit een Veenderij waar turf gewonnen werd tussen 1920 en 1955. Door de winning van turf ontstonden watergangen die  werden gevuld met huis- en stadsvuil uit de hoofdstad. In de jaren 50 en 60 werd er ook chemisch afval gestort. Zo ontstond een van de grootste gifbelten van Nederland, die in 1980 aan het licht kwam.

Na jaren van overleg en plannen maken is het gebied gesaneerd door  afdekken met een laag folie en schone grond en jaarlijkse controle van het grondwater rondom de vuilstort.

De nieuwe leeflaag is de basis voor een vernieuwde flora en fauna. Het gebied ligt hoger dan de omliggende veenweiden en kenmerkt zich door een netwerk van dijkjes en meertjes. Deze “sawa’s” houden regenwater vast, en zorgen voor een waterbuffer om het gebied te voeden. Dit is gunstig voor de gewenste natuur- en veenontwikkeling.