Beschrijving

Vlak ten noorden van Amsterdam ligt de Volgermeerpolder ( ook ‘Volgermeer’), direct langs het dorp Broek in Waterland.  Het is een natuur- en recreatiegebied van ruim 100 hectare groot, dat bekend is geworden als het grootste vervuilde stuk Nederland. Na een periode van veenwinning na de eerste wereldoorlog is het gebied gaandeweg in gebruik genomen als stortplaats van de Gemeente Amsterdam. Tussen 1945 en 1980 zijn daar naast huisvuil en bouwafval grote hoeveelheden chemisch afval  gestort.

Na de sluiting van de stort in 1980 is het gebied gesaneerd en in 2011 opengesteld voor het publiek. Het gif in de bodem is afgedekt met een folie, waar boven op een schone leeflaag is aangebracht. Rondom het gebied zijn peilbuizen geplaatst die in de gaten houden of er geen vervuild grondwater weglekt. De omstandigheden zijn zo gemaakt dat er opnieuw veen kan gaan groeien in de sawa’s boven op de folie. Dit heet ‘Natural Cap’, een toekomstbestendige oplossing om het hele gebied in te kapselen met veen. U bent er te gast als recreant en om van de nieuwe natuur te genieten.