Burgerkomitee

Het Burgerkomitee Volgermeer is een stichting sinds 2010 en is een van de oudste ‘one issue’ milieugroepen in Nederland. Het doel van het Burgerkomitee is het behartigen van de collectieve belangen van omwonenden en belanghebbenden. Ook na de sanering is het zaak om de monitoring en het onderhoud van de Volgermeer scherp in de gaten te houden en waar nodig aan de zaken aan de orde te stellen. 

De werkwijze van het Burgerkomitee kenmerkt zich door contact te zoeken met politici, ambtenaren en overheden. Dit resulteerde de afgelopen decennia in structureel overleg tussen omwonenden en overheid en inspraak in plannen en uitvoering. Het Burgerkomitee heeft vanaf 2012 de vrijwilligersdagen gelanceerd, die 2 keer per jaar worden uitgevoerd, samen met de beheerders. Doel is om direct omwonenden meer eigen te maken met dit nieuwe gebied.

Samenstelling bestuur Stichting Burgerkomitee per juli 2023. Van links naar rechts Joost Hardick - secretaris, Goof Buijs - coordinator, Arie Kaars - penningmeester, Peter Beets - voorzitter, Klaas-Johan Honingh - bestuurslid.