Nieuw hek op zuidpunt

7-3-2024

Op de zuidpunt van de Volgermeer is eind 2023 een hek is geplaatst. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Volgermeerpolder vroeger een stortplaats van chemisch afval is geweest. Dat afval is niet verwijderd maar afgedekt met een leeflaag. Daarmee wordt blootstelling van mens en natuur aan de verontreinigingen tegengegaan.  Elk jaar controleren de Gemeente Amsterdam of verontreinigingen zich niet naar de omgeving verspreiden. In de hele zuidpunt richting Zunderdorp is weinig chemisch afval gestort, maar toch wel wat. In de punt bij de bosjes is een relatief groot hoogteverschil. Het regenwater dat daar op het hoge deel valt komt in de bosjes aan de oppervlakte en vormt daar plassen. Een tijd geleden heeft de Gemeente Amsterdam bij de controle ook verontreinigingen in die plassen aangetroffen.

De gemeente heeft uiteindelijk gekozen voor een oplossing om mogelijke blootstelling in te perken door een hek te plaatsen en tegelijkertijd een natuurlijk filter te ontwikkelen. De stoffen waar het hier om gaat, kunnen onder de juiste omstandigheden namelijk goed worden afgebroken door de natuur. Ook wordt de uitstroom van verontreinigd grondwater tegen gegaan door bomen te planten die het grondwater onttrekken. De bomen zelf hebben dan geen last van de verontreinigingen omdat die worden afgebroken door de micro-organismen rond de wortels. Het duurt wel een tijd voordat deze processen voldoende op gang zijn gekomen en er een evenwicht is ontstaan waarbij geen verontreiniging meer vrijkomt. Daarom blijft de Gemeente controleren.

Voor het hek heeft Amsterdam niet gekozen voor een hoog ondoordringbaar hek met waarschuwingstekens. Dat zou het karakter van de Volgermeer erg aantasten, en het is bovendien niet echt nodig. Als iemand een keer over het hek klimt en in de buurt van de plassen komt is dat geen risico, ook niet als er een keer een hond kat een slok water uit de plas drinkt. Maar het hek ontmoedigt en beperkt betreding wel en dat is de bedoeling.