Onderhoud condensputten

17-11-2023

Van 20 november tot 2 december vinden er werkzaamheden plaats rondom enkele gascondensputten in de Volgermeerpolder. Enkele van de condensputten zijn beschadigd, hierdoor komen er methaangassen vrij. Doordat de methaangassen vervliegen in de lucht, is er geen risico voor de volksgezondheid. Er worden graafwerkzaamheden verricht om te onderzoeken waar het methaan vandaan komt en waar mogelijk herstelwerkzaamheden nodig zijn. Tijdens het werk is een deel van het gebied niet toegankelijk (zie kaartje in brief).

Link: Onderhoud condensputten