Bewoners Broek zien nooit meer agent of raadslid

11-3-1995

Nog maar kort geleden woonden het gemeenteraadslid en de wethouder om de hoek,
en passeerde de politieagent bijna dagelijks. Nu wordt Broek in Waterland op
afstand, vanuit Monnickendam, bestuurd. Tijd voor een dorpsraad.
BROEK IN WATERLAND - Geboren is hij er niet, maar hij woont er sinds 1939. Boer
te Broek in Waterland, tien kilometer ten noordoosten van Amsterdam. Twaalf jaar
was hij gemeenteraadslid, acht jaar wethouder. ''Als iemand iets op zijn lever
had, een klacht, een wens, dan tikte hij me op de schouder. Of hij kwam langs op
de boerderij met: 'Zeg, zouden we dit niet eens zus regelen; zouden we dat niet
eens zó doen?''
''Maar dat werkt niet meer,'' zegt Jan van der Snoek. Sinds de gemeentelijke
herindeling een feit is, worden de beslissingen over Broek in Waterland genomen
in Monnickendam. En sinds de laatste verkiezingen zit in de raad van de gemeente
Waterland - waartoe ook Marken, Ilpendam, Katwoude, Uitdam, Zuiderwoude en
Watergang behoren - niemand meer uit Broek in Waterland.
Dat wreekte zich; je hoorde het van alle kanten, zegt Van der Snoek. Kleine
wensen, grote wensen: de weg naar Monnickendam bleek lang. Ilpendam had
inmiddels een dorpsraad, Watergang een belangenorganisatie. Van der Snoek en nog
wat mensen peilden de meningen in Broek in Waterland. De bewoners van
tweehonderd van in totaal duizend adressen bleken voorstander van een dorpsraad
te zijn; zo'n 350 mensen in totaal.
Bijna honderd van hen waren aanwezig toen deze week in de zestiende-eeuwse kerk
de dorpsraad werd opgericht. Een waslijst wensen en klachten had Van der Snoek
verzameld. Hij vormt samen met vier anderen het voorlopige bestuur. Veel
klachten gaan over de provinciale weg die het dorp sinds 1938 in tweeën splitst.
De voetgangerstunnel eronder is steevast smerig; bovendien hangen er opgeschoten
jongens rond. 'Kunnen die niet wat beters te doen krijgen?'
Het pas vernieuwde kruispunt is niet veilig, hoewel een vluchtheuvel is
geplaatst. De Volgermeerpolder bezorgt Broek in Waterland duizenden liters
giftig grondwater per dag, doordat Amsterdam het verdomt er iets aan te doen. En
nog steeds dreigt het stadsdeel Amsterdam-Noord een varkensmesterij waarmee het
in zijn maag zit, vlak bij de grens met Broek te dumpen.
Sinds de reorganisatie bij de politie heeft Broek in Waterland geen bureau meer
. Omdat dat slecht beviel, zouden twee agenten geregeld rondrijden. ''Maar hebt
u er al eens één gezien?'' vraagt Van der Snoek. ''Ik niet, ik zou ze graag
leren kennen. Het zou plezierig zijn als ze elke dag op een plek bereikbaar
waren.''
De dorpsraad wil zich niet met politiek bemoeien, maar dat bleek tijdens de
oprichtingsvergadering geen haalbare kaart te zijn. Het zou betekenen dat niet
kan worden gepraat over kwesties als de stadsprovincie Amsterdam waarin de
gemeente Waterland zal opgaan. Tot verdriet van velen: want wat heeft het ROA
Broek in Waterland te bieden? Omgekeerd wel, Broek in Waterland heeft veel groen
en ander moois, waar Amsterdam op aast. ''Kiezen voor het ROA is kiezen tegen
Broek in Waterland,'' zei een van de aanwezigen.
De raad zal al bestaande actiegroepen, zoals het comité Broek Veilig,
overkoepelen. Dit comité heeft zijn weg naar het provinciehuis al gevonden.
Resultaat: het vluchtheuveltje op de provinciale weg en enkele beloften voor de
toekomst. ''Actiecomités blijken heel nuttig te zijn en een dorpsraad zal dat,
als aanspreekpunt en belangenbehartiger, zeker ook zijn,'' zei Remko van Loon
van Broek Veilig.

Auteur: HANNEKE DE WIT