Broedseizoen 2021: honden aan de lijn

5-4-2021

Vanaf 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen op de Volgermeer. In deze periode is het verboden opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren. Dit betekent dat voor het gehele gebied een aanlijnplicht geldt: honden altijd aan de lijn.

 In de Volgermeerpolder komen steeds meer planten- en diersoorten voor. Veel diersoorten en vooral vogels zijn erg gevoelig voor verstoring. Vogels schrikken op van honden en komen niet tot broeden als er (loslopende) honden in de buurt komen, ook al heeft uw hond alleen maar goede bedoelingen. Daarom is het oostelijk deel van de Volgermeerpolder afgesloten voor honden. Wij verzoeken u dringend om zich daaraan te houden. De gemeente Amsterdam gaat de komende tijd extra toezicht houden én handhaven.