Gedenkplaat ter nagedachtenis aan Paul Stook onthuld op Volgermeerpolder

10-9-2017

 

Gedenkplaat ter nagedachtenis aan Paul Stook onthuld op Volgermeerpolder

Datum: 08-09-2017 artikel van de website van Tauw

Op 7 september is, na een wandeling over de Volgermeerpolder met vele betrokken en in het bijzijn van z’n vrouw en kinderen, de gedenkplaat ter nagedachtenis aan onze Tauw-collega Paul Stook onthuld.

Een blijvende herinnering aan Paul, die als projectmanager een prominente rol heeft gespeeld bij het ‘omtoveren’ van deze voormalige chemische stortplaats tot een bijzonder natuurgebied. De ‘gifbelt’ van toenwordt nu beleefd als eennatuurparadijs met water, groen, bloemen, bijen en heel veel vogels.

Initiatief burgercomité 
Na het overlijden van Paul op 7 maart 2017 heeft het Burgercomité uit Broek in Waterland het initiatief genomen om Paul en de Volgermeerpolder blijvend aan elkaar te verbinden in de vorm van een gedenkplaat. De gemeente Amsterdam heeft de financiering verzorgd.

Het burgercomité kreeg gaandeweg het project de rol van serieuze gesprekspartner met de betrokkenen van Tauw, Witteveen en Bos en de gemeente. “Wij als burgercomité hebben Paul leren kennen als een bevlogen kenner, die wist waar hij over sprak en die open stond voor onze vaak kritische opmerkingen en suggesties. Vooral de laatste twee jaar van de sanering tot aan de opening op 19 april 2011 hebben we intensief samengewerkt met Paul, die hierin één van de drijvende krachten was. In onze ogen was hij echt een vernieuwer die op de Volgermeer zijn droom heeft kunnen realiseren.”

De gedenkplaat heeft een mooie plek gekregen nabij de gerenoveerde sluis en het bronzen beeld van de veenwerker aan de noordzijde van de Volgermeerpolder. 

Dankbaar en trots
"Als Tauw zijn we erg trots dat Paul veel heeft betekend voor ons bedrijf, de collega’s en de mensen met wie hij heeft samengewerkt”, zegt Annemieke Nijhof, CEO bij Tauw. "Het is geweldig dat zijn kennis, betrokkenheid, omgevingsbewustzijn en de mens Paul in de vorm van deze blijvende herinnering is samengebracht op ‘zijn’ Volgermeerpolder. Onze dank gaat uit naar het Burgercomité en de gemeente Amsterdam."

Groot maatschappelijk belang
Paul was als projectmanager van de Adviescombinatie Volgermeerpolder (bestaande uit Tauw en Witteveen en Bos) betrokken bij het ontwerp (start 2000) en de uitvoering (2005-2012) van de Volgermeerpolder, de grootste chemische stortplaats (100 hectare) in ons land, gelegen in het veenweidegebied ten noorden van Amsterdam. In opdracht van gemeente Amsterdam is deze grotendeels voorzien van een natuurlijke bovenafdichting en zijn vele sawa’s ingericht waar in de toekomst veen tot ontwikkeling zal komen (natural cap). Paul Stook was een van de bedenkers van deze nieuwe vorm van saneren en van het begrip ‘natural cap’, vanwege de beschermende kwaliteiten van veen. 

Gedurende de gehele ontwerp- en realisatiefase heeft de Volgermeerpolder nieuwe inzichten voortgebracht, die van groot maatschappelijk belang zijn voor de ‘groene’ aanpak van sanering van stortplaatsen in Nederland en ver daarbuiten.