Gifbelt wordt natuur voor mens en ringslang

17-11-2005

Sinds 1980 is geen afval gedumpt op de 100 hectare tussen Amsterdam en Broek in Waterland. Maar nu pas is opdracht gegeven tot sanering. Eerst moesten allerlei studies afgerond. Toen was het wachten op vergunningen, en vervolgens kregen andere gebieden voorrang, zoals de Diemerzeedijk, die grenst aan het nieuwe wooneiland IJburg. Afgelopen zomer kwam de rechter er nog aan te pas. Baggeraar Boskalis maakte bezwaar tegen de aanbesteding aan het Belgische De Vries en Van de Wiel, en kreeg gelijk. De Belgische firma had alleen ervaring in het buitenland, waar andere kwaliteitseisen gelden. Boskalis heeft nu de opdracht, met De Vries en Van de Wiel als onderaannemer. De klus is gewild. De aanneemsom bedraagt 25 miljoen euro en in totaal is er 99 miljoen met de sanering gemoeid. In de Volgermeerpolder werd veen gewonnen, de gaten werden opgevuld met huisvuil uit Amsterdam. Daarbovenop stortte Philips Duphar tienduizenden vaten zwaar chemisch afval - een praktijk die pas in 1980 aan het licht kwam. Boskalis zal de zwaarvervuilde grond afdekken met een isolerende grondlaag en een folie. Daar bovenop komt een schone laag grond, onder meer uit het Amsterdamse centrum, waar een nieuwe metrolijn verschijnt. Om de polder komt een 50 meter brede controlezone. Het Hoogheemraadschap meet daar tot in de eeuwigheid of er geen gif weglekt. Uiteindelijk moet de Volgermeerpolder een nat natuurgebied worden, waar mensen en dieren, ringslang, roerdomp en lepelaar, zonder gevaar kunnen komen.

Bron: Volkskrant