Hekken voor de broedende Bruine Kiekedief

8-6-2016

Waarschijnlijk heeft u hem al gezien. Een prachtig gezicht deze roofvogel laag scherend over de rietkragen.

We hebben dus een broedend paar van deze prachtige vogels op de Volgermeer. Daarom zijn er tijdelijk een paar hekken geplaatst zodat de vogels rust krijgen om te broeden. Laten we hopen dat het broedsel uitkomt zodat we volgend jaar wellicht nog meer van deze vogels over het riet zien zweven.