Hekken voor de broedende Kiekedief

8-6-2016

Waarschijnlijk heeft u hem al zien vliegen. De Bruine Kiekedief heeft de Volgermeerpolder tot zijn thuis gemaakt. Er is een broedend paar op de Volgermeer gesignaleerd. Om het broedend paar wat rust te verschaffen hebben we hekken geplaatst. Hopelijk zien we volgend jaar meerdere paren. Wat een schitterend gezicht deze vogel laag over de rietkragen te zien scheren.