Info II vogelwerende netten onderzoekssawa`s

26-11-2012

Beste omwonenden en recreanten in de Volgermeerpolder,

Eind vorige week is er een zwaan verstrikt geraakt in één van de netten die in de Volgermeerpolder zijn gespannen om de veenvormende planten te beschermen. Deze zwaan is door de dierenambulance opgevangen en naar de dierenarts gebracht. Wij betreuren het zeer dat dit gebeurd is, en hebben met de mensen van de dierenambulance en  verschillende vogelexperts gesproken over de netten. Hun analyse is dat de kans bestaat dat er meer vogels in de netten verstrikt raken, zeker nu de winter nadert en er steeds meer vogels naar de Volgermeerpolder komen. Het is absoluut niet de bedoeling dat er vogelslachtoffers vallen in de netten, en daarom zullen deze verwijderd worden.

In de afgelopen weken is er zeer hard door de onderzoekers gewerkt om de netten veilig te maken voor vogels. Zo zijn de netten steeds strakker gespannen (zodat de kans op verstrikking zeer klein is), extra verstevigd, voortdurend gerepareerd, storm-veilig gemaakt, en met vele behulpzame vrijwilligers van vogelwerende linten voorzien. En dan komt er helaas toch een zwaan in vast te zitten - een enorme tegenslag. Wij willen iedereen die ons heeft geholpen de netten zo vogel-veilig mogelijk te maken van harte danken voor hun meedenken, opmerkingen en hulp. Maar ze gaan nu toch weg, want wij vinden de situatie niet meer verantwoord.

Het verwijderen van de netten wordt nu in gang gezet. Echter, eerst moet de nieuwe, vervangende bescherming van de veenvormende planten klaar zijn. Dit gebeurt uiteraard zo snel mogelijk, en in overleg met mensen van de dierambulance. Zodat de nieuwe bescherming echt vogel-veilig is. Goed overleg, zorgvuldigheid en een uitgekiende, veilige constructie maken echter dat het niet meteen morgen al klaar kan zijn. In de tussentijd controleren wij de netten zoals altijd iedere dag. Ook willen wij iedereen vragen die in de Volgermeerpolder loopt om het 06-nummer te bellen dat op alle netten hangt, mocht er een vogel in een net verstrikt raken. Dan komt er namelijk direct iemand aan die de vogel kan bevrijden, en meteen beschadigingen aan het net repareren. Dat laatste is belangrijk, want in beschadigde netten kunnen andere vogels makkelijker verstrikt raken.

Er zwemmen regelmatig eenden onder de net-overkapping. Dat kan geen kwaad, want ze kunnen onder de netten door (zo zijn ze er ingekomen, en zo kunnen ze er ook weer uit). Maar als u dat ziet mag u ook het 06-nummer bellen. Dan laten we ze er namelijk meteen snel en veilig uit.

Wij danken iedereen voor alle steun en begrip. Als mensen graag input willen geven in de nieuwe, vervangende bescherming (die overigens in veel minder sawa's zal zijn dan de netten) en willen meedenken met ons en de dierenambulance, dan kan dat op de voorlichtingsavond op 29 nov.

Veel dank voor alle begrip, steun, en goede adviezen,
de onderzoekers van PeatCap