Informatie avond dioxines in peilbuizen rond Volgermeer

17-7-2023

In de Volgermeerpolder zijn bij het jaarlijkse grondwateronderzoek zeer kleine hoeveelheden dioxines aangetroffen. Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het RIVM en de GGD zijn de risico’s voor de volksgezondheid zo klein dat er geen aanleiding is om maatregelen te nemen. Toch laat de gemeente Amsterdam – zelfs bij deze zeer kleine hoeveelheden – onderzoeken waar de stoffen vandaan komen.

Informatieavond
We begrijpen dat bewoners zich zorgen maken wanneer er dioxine wordt aangetroffen in de Volgermeerpolder. Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond op 19 juli. De gemeente Amsterdam, het onderzoeksbureau, de GGD en de omgevingsdienst vertellen over het onderzoek, de volksgezondheid, de vervolgstappen en beantwoorden vragen.

Praktische gegevens
Locatie: Broekerhuis, Leeteinde 16, 1151 AK Broek in Waterland
Datum: woensdag 19 juli 2023
Tijd: Start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Vragen
- Informatie over dioxine staat op de website van de RIVM: rivm.nl/dioxine
- Voor vragen over de volksgezondheid kunt u terecht bij de GGD: 020 555 5911
- Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de gemeente Amsterdam: Ariënne Henstra, arienne.henstra@amsterdam.nl