Juli: WAARSCHUWING: Blauwalg aangetroffen op de Volgermeer

23-7-2020

De waterkwaliteit in de sawa’s op de Volgermeerpolder wordt elk jaar gemonitord. In de laatste meting is in een van de sawa’s een verhoogd gehalte aan blauwalgen gemeten. Het is onduidelijk of dit een toxische soort betreft. De gemeente zal de aankomende periode deze sawa (F6) in het oog houden om na te gaan of hier maatregelen tegen getroffen moeten worden. Omdat de sawa in een gebied ligt waar geen honden mogen komen is er geen gevaar dat honden met de blauwalg in contact kunnen komen. Wees er dus alert op dat bezoekers met honden de gebieden die verboden zijn voor honden niet betreden.