Langdurige droogte ook te zien op Volgermeer

4-9-2022

Het zal wandelaars misschien zijn opgevallen dat de zogenaamde doorwaadbare plaats bij de stapstenen is drooggevallen.  De waterstanden in de Volgermeerpolder zijn door de lange, warme en  droge zomer flink gedaald. Dat is een natuurlijk proces. In de winter valt er meer regen dan er water verdampt en komt het water omhoog en in de zomer is het andersom. Dan verdampt er meer water dan er als regen valt en gaat de waterstand omlaag.  In de Volgermeerpolder is dit proces beter te zien dan op de meeste plaatsen in Nederland waar de waterstand kunstmatig constant wordt gehouden. Het water op de Volgermeerpolder staat bewust niet in verbinding met het omliggende water zodat de waterstand op een natuurlijke manier meebeweegt met de seizoenen. Het water op de Volgermeerpolder bestaat bijna helemaal uit regenwater. Regenwater bevat minder meststoffen en is daarom helderder en beter voor de natuur dan gewoon slootwater. De lage waterstanden vormen op dit moment geen risico, maar als het peil nog veel verder zakt, moeten we wel water inpompen uit de Veenderijgracht. Maar dat willen we zo lang mogelijk uitstellen om geen meststoffen binnen te laten. Helemaal natuurlijk is het watersysteem overigens ook weer niet want we gebruiken het beschikbare water zorgvuldig, bijvoorbeeld om het riet te laten groeien en te voorkomen dat de sawa’s helemaal droogvallen. Daarom wordt er deze maanden wel water verpompt.  Het is nu dus wachten tot het weer gaat regenen . Als het goed is ziet u het water in de herfst en winter weer terugkomen en is de doorwaadbare plaats zijn naam weer waardig.