Maaien in de zomer

5-8-2022

In de zomer wordt er gemaaid op de Volgermeer. Dit is een bewust onderdeel van het beheer en beheerplan. Het beheer is er juist op gericht om zo veel mogelijk bloemrijk grasland op de Volgermeerpolder te krijgen. Deze aanpak is behoorlijk succesvol.  Het lijkt tegenstrijdig om bloemen te maaien als het juist de bedoeling is om bloemrijk grasland te realiseren, maar dat is het niet. Veel bloemen hebben al zaad gezet en door nu te maaien kunnen deze zaden kiemen en kunnen we in september een tweede bloei verwachten. Het maaisel wordt afgevoerd waardoor de bodem verschraalt. Hoe schraler de bodem, hoe meer zeldzame en bloemrijke kruiden we kunnen verwachten. Niet alles is gemaaid, er blijven nog genoeg bloemen staan voor insecten en vlinders.