Maaien in het voorjaar?

22-5-2021

Op de Volgermeerpolder voeren we een ecologisch beheer gericht op (weide)vogels en bloemrijk grasland. We zijn echter ook naar onze buren verplicht om plaagsoorten zoals akkerdistel te verwijderen. Op enkele plekken is op 13 mei akkerdistel gericht gemaaid, voordat de distels in bloei gaan.  Daarbij heeft iemand voor de maaimachine uitgelopen om eventuele nesten te signaleren en deze te beschermen.