Nieuws van de beheerder

26-5-2022

De koeienweide ligt in het zuidoosten van de Volgermeer. De weide heeft in het beheersplan als doelstelling weidevogels. Deze houden van open gebied en lage vegetatie. Daar passen geen bomen en struiken (braam) bij, tevens dienen dominante soorten als akkerdistel voorkomen te worden. Als we niet ingrijpen zal de koeienweide verder verruigen en zullen de weidevogels verdwijnen. Vanuit het beheerplan is in overleg met de ecologen van de gemeente Amsterdam besloten tot het bestrijden van de akkerdistel.

Er is afgesproken de haarden met akkerdistel te maaien en te ruimen vóór de bloei zodat deze niet kunnen overwaaien naar andere locaties op en buiten de Volgermeer. Het gaat dan hoofdzakelijk om de koeienweide en de zuidwest punt van de volgermeer.

Na het maaien gaat de beheerder een proef doen om de distel te bestrijden met het geven van pulserende elektriciteitsstoot. Hierdoor gaan de cellen in de plant stuk waardoor de plant afsterft. De machine is genaamd Zasso X power (https://edepot.wur.nl/479983).

Deze techniek zet de beheerder Struunhoeve reeds in bij het bestrijden van Japanse duizendknoop langs de Galggouw. De machinale bestrijding vraagt ruimte. Daarom is het hek in overleg met de beheerder tijdelijk (3 jaar) verwijderd, en is afgelopen week de eerste behandeling van 2022 uitgevoerd. Tevens wordt de behandeling aan de duizendknoop uitgevoerd nabij de plattegrond bij de ingang.

Verspreid over de Volgermeer zijn de afgelopen weken berenklauwen uitgestoken met behulp van een steekschop om op deze manier deze plant onder controle te krijgen. Wees voorzichtig : aanraking met het blad of steel kan brandwonden veroorzaken.