Onderhoudswerk boezemkade Burkmeer

23-7-2018

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dit vraagt om stevige en veilige waterkeringen. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Daardoor voldoet een groot deel van de dijk rond de Burkmeer niet meer aan de gestelde hoogte-eisen.

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, voert het hoogheemraadschap binnenkort onderhoud uit aan de dijk. Met deze brief informeren wij u over de geplande onderhoudswerkzaamheden en wat dit voor u betekent.

 

Wat gaan we doen?

De voorgenomen onderhoudswerkzaamheden houden in dat we de kruin van de dijk verhogen met klei. De ophoging bedraagt circa 30 centimeter. De uitvoering start vanaf medio juli en is naar verwachting eind september afgerond.  

 

Wat betekent dit voor u?

De klei wordt met vrachtwagens via de Kruisweg aangevoerd en gelost op bij de ingang van de Volgermeer. Vanaf deze tijdelijke overslaglocatie wordt de klei met kleinere voertuigen naar de dijk vervoerd. We proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

 

Meer informatie?

Op www.hhnk.nl/werkindebuurt vindt u actuele informatie over de dijkversterking onder Verbetering Boezemkades Burkmeer.  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Galema, via telefoonnummer 072-5828282 of per mail via post@hhnk.nl.