Pilot 2018

2-2-2019

Een belangrijk doel voor de Volgermeerpolder is het tot stand brengen van een veenpakket dat uiteindelijk de functie van de HDPE-folie over kan nemen,. Om veenvorming vanuit een fase met water- en oeverplanten te stimuleren is in 2017 een pilot gestart in vier sawa’s van het B&L-cluster. Uit het bodemonderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd op de Volgermeerpolder bleek dat de zandbodem in de sawa’s relatief weinig nutriënten bevat. Om de riet- en veenontwikkeling te stimuleren wordt in de pilot geëxperimenteerd met het aanbrengen van slib, afkomstig uit sloten uit de omgeving, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van rietmaaisel. Naast de invloed van nutriënten, wordt dus ook onderzocht of het aanbrengen van riet, in de vorm van maaisel, de ontwikkeling kan stimuleren. 

 

Opzet van de pilot

In de pilot worden drie behandelingen onderzocht, bij verschillende waterpeilen: 

1    het aanbrengen van slib;

2    het aanbrengen van rietmaaisel;

3    een combinatie van slib en rietmaaisel.

 

In iedere sawa bevinden zich 3 meetplots op een gradiënt van droog naar nat. Zodoende wordt de ontwikkeling gevolgd onder droge, vochtige (plas-dras) en permanent natte omstandigheden. 

 

Tabel 1. Gebruikte behandelingen in de pilotsawa’s

 

 

Behandeling

Omschrijving

Droog

Half geïnundeerd

Geïnundeerd

L1

Controle

geen materiaal toegevoegd

PQ3

PQ2

PQ1

L4

effect van rietmaaisel

circa 2 cm rietmaaisel (stengel + halm) toegevoegd over de gehele sawa

PQ1

PQ2

PQ3

L5

effect van slib en rietmaaisel

circa 5 cm slib en 2 cm rietmaaisel (stengel + halm) toegevoegd over de gehele sawa

PQ1

PQ2

PQ3

B5

effect van slib

circa 5 cm slib toegevoegd over de gehele sawa

PQ1

PQ2

PQ3

 

De pilot zal een aantal jaren gevolgd worden, waarbij metingen worden verricht aan het oppervlaktewater, de bodem en de vegetatie die tot ontwikkeling komt. In oktober 2018 zijn met de vrijwiligersdag maatregelen tegen vogelvraat genomen. Deze bestaan uit paaltjes en linten die samen een raster vormen. 

 

NB Op dit moment worden de resultaten van afgelopen jaar uitgewerkt. T.z.t. zullen deze ook via de website bekend worden gemaakt.