Stad betaalt 79 mln voor Volgermeer

7-11-2002

AMSTERDAM - Amsterdam stelt 79 miljoen euro beschikbaar voor de sanering van de
voormalige stortplaats Volgermeerpolder in Noord. Dat is tien procent van het
totale budget, de overige negentig procent komt van het rijk.
Tot 1981 is het terrein, tussen stadsdeel Noord en Broek in Waterland, als
vuilstortplaats gebruikt. In de jaren zestig en zeventig zijn er grote
hoeveelheden chemisch industrieel afval gestort, veelal restproducten van de
fabricage van bestrijdingsmiddelen. In 1980 werden het gif ontdekt. Verontruste
buurtbewoners dwongen in 1981 sluiting van de vuilnisbelt af. Hoeveel gif er
precies in de grond zit, is nog steeds onduidelijk.
Nu de begroting voor de sanering rond is, kan het grootste saneringsproject van
Nederland beginnen. Over vijf jaar moet het honderd hectare tellende terrein
verfraaid zijn met sawa's, 'watergangen' en dijkjes met fiets- en wandelpaden.
Eind vorig jaar is een proefhectare onder handen genomen om de verschillende
technieken uit te testen. De vervuilde grond wordt afgedekt met isolerende zand-
en kleiachtige grond, die weer wordt bestreken met een natte 'leeflaag' die de
vervuilde grond goed afsluit. Met peilbuizen wordt in de gaten gehouden of er
geen giftige stoffen naar buiten lekken.

Bron: Het Parool