Succesvolle Excursie

4-11-2013

Excursie Volgermeer 6 september 2013

Op vrijdag 6 september 2013 is een excursie georganiseerd voor vrijwilligers en andere belangstellenden van de Volgermeer. Onder de deskundige en inspirerende leiding van ecoloog Piet-Jan Westendorp, die als deskundige van ACV betrokken is bij de natuurontwikkeling op de Volgermeer, hebben ze een beeld gekregen van de manier waarop de natuur zich momenteel ontwikkelt, met enige hulp van de mens. De meertjes blijken schatkamers te zijn van bijzondere planten, in het heldere water voelen diverse soorten kikkers, rugstreeppadden en salamanders zich thuis. De rietontwikkeling verschilt van sawa tot sawa, het aanbrengen van rietmaaisel in het voorjaar blijkt erg goed te werken. En er groeien veel bijzondere planten, zoals de wilde peen  en de krabbescheer. Het weer werkte mee, zodat het een prachtige nazomer avond werd. De excursie wordt in 2014 opnieuw georganiseerd, de bijgevoegde foto’s spreken voor zich.