Vergader datum verschoven naar 27 Sept Vergadering bestuur BK

10-7-2012

De eerstvolgende vergadering van het bestuur zal plaatsvinden op 27 Sept om 20.00 bij Draai 33. De vergaderingen zijn openbaar. Gaarne minimaal een week van te voren aanmelden voor het bijwonen van de vergadering. Agenda en notulen zullen week van te voren rondgestuurd worden.