Volgermeerpolder kan sneller schoongemaakt

16-11-1998

AMSTERDAM - De sterk vervuilde Volgermeerpolder kan op veel minder ingrijpende
wijze worden gesaneerd dan tot dusver werd gedacht. Het is niet nodig stalen
damwanden te slaan rond het gebied - een vierkante kilometer groot - omdat de
vervuiling waarschijnlijk ook met biologische middelen kan worden
teruggedrongen.
Dat zegt de Amsterdamse wethouder van milieu R. Grondel (GroenLinks) in een
brief aan de omwonenden. De Volgermeerpolder, ten noorden van Amsterdam bij
Broek in Waterland, was tot eind jaren zestig een stortplaats voor chemisch
afval, waaronder dioxine. Grondel wil op het vervuilde terrein een schone laag
grond aanbrengen.
Volgens hem verspreidt de vervuiling zich minder dan eerder werd gevreesd.
Als toch vervuild grondwater buiten de polder terecht zou komen, kan dat worden
weggepompt. In het jaar 2001 moet met de sanering worden begonnen.
Uitvoering van het oorspronkelijke plan neemt achttien jaar in beslag, het
nieuwe plan zou slechts vijf jaar kosten.
De toegang tot de Volgermeerpolder is nu streng verboden. In de toekomst moet
het gebied geschikt worden als wandel- en fietsgebied voor de recreatie.

Bron: NRC-Handelsblad