Stortplaats

Vanaf 1927 werden de petgaten op de Volgermeer opgevuld met huis- en stadsvuil, tot wel vijf meter boven het water. Zo werd nieuw land gemaakt voor agrarische doeleinden. Het gebied werd geleidelijk dé stortplaats van de gemeente Amsterdam.

Per boot gingen dagelijks de open afvalschuiten naar de Volgermeer. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is er erg veel industrieel en chemisch afval gestort.

In de Volgermeer liggen minstens 10.000 vaten chemisch afval met allerlei giftige stoffen waaronder dioxine. Dioxine wordt beschouwd als een van de giftigste stoffen door de mens gemaakt. Het gif was vooral afkomstig van het bedrijf Philips Duphar in het Westelijk Havengebied. In april 1980 werd dit gif ontdekt, de Volgermeer bleek met een oppervlakte van 100 hectare de grootste gifbelt van Nederland te zijn. 

Het Burgerkomitee heeft door actie voeren bereikt dat de gemeente Amsterdam de stortplaats in februari 1981 sloot.