Kanoroute Volgermeer in gebruik genomen

De kanoroute door de Volgermeer is in gebruik genomen. De pontons om in en uit te stappen zijn geplaatst. Voor de route kijk naar het wandelkaartje.